TRV:00680

ID TRV:00680
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Ansvar for utkobling av strømforsyning: Det er infrastrukturforvalters ansvar å koble ut strømforsyningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Tydeliggjøre hvem som har ansvar for å koble ut strømforsyningen.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.4.4 b).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Prosedyrer for utkobling og jording