TRV:00688

ID TRV:00688
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Montering av avsporingsindikatorer: Kravet gjelder for tunneler med lengde > 1000 m og tunnelrike strekninger.

Avsporingsindikatorer skal monteres ved følgende tilfeller:

  • foran dobbeltsporede tunneler eller foran dobbeltsporede tunnelrike strekninger
  • foran tunneler med krysningsspor
  1. Utførelse: Avsporingsindikatoren skal monteres i størrelsesorden 2-3 km foran tunnelportalen.
  2. Utførelse: Avsporingsindikatoren skal monteres på hvert spor i forbindelse med siste hovedsignal/stoppskilt før innkjøring til tunnelen.

For krav til prosjektering av avsporingsindikator, se Signal/Prosjektering/Andre anlegg#Avsporingsindiktator.

Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Avsporingsdeteksjon er en barriere som blant annet skal redusere sannsynlighet for sammenstøt som følge av at et avsporet godstog kommer inn i frittromsprofilet til et møtende persontog. Hensikten til plasseringskravet er at godstoget rekker å stoppe mellom indikatoren og tunnelportalen.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse NSB Banedivisjonen, "Sikkerhetsveiledning for jernbanetunneler", DNV-rapport nr.92-3540. For sammendrag, se Avsporingsindikator
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Avsporingsindikatorer