TRV:00691

ID TRV:00691
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg b
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Kontakttråd: Det skal benyttes kontakttråd type EN 50149 - AC-100 - CuAg0,1.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sørge for at det benyttes kontakttråd iht. harmonisert standard beskrevet i TSI. Skal også sikre at strømføringsevne opprettholdes og at kontakttråden er i samsvar med beregningsgrunnlaget for dynamisk oppførsel.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse Systembeskrivelse for kontaktledningsutforming S20 (1990).
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon