TRV:00700

ID TRV:00700
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg b
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Nedheng: Det kan benyttes nedheng inntil 1/2000 av spennlengden for å kompensere elastisiteten.
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav
Kravhensikt Skal sikre at kontaktledningsutformingen er i samsvar med beregningsgrunnlaget for dynamisk oppførsel.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515
Relatert krav
Opprettet
Referanse Systembeskrivelse for kontaktledningsutforming S20 (1990).

Contact Lines for Electrick Railways (Kiesseling & all) 3rd edition.

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon