TRV:00712

ID TRV:00712
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg c
Kravtype
Kravtekst a) Nedheng: Det kan benyttes nedheng inntil 1/1000 av spennlengden for å kompensere elastisiteten.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon