TRV:00723

ID TRV:00723
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg d
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Bæreline: Bærelina skal ha en nominell innspenningskraft på 13 kN.
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav
Kravhensikt Skal sikre at bærelina er i samsvar med beregningsgrunnlaget for dynamisk oppførsel.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse Systembeskrivelse for kontaktledningsutforming S20 (1990).

Contact Lines for Electrick Railways (Kiesseling & all) 3rd edition.

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon