TRV:00730

ID TRV:00730
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg d
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Utliggere: Utliggere angitt i '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"' kan brukes med S20C1.
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav
Kravhensikt Skal sikre at kontaktledningsutformingen er i samsvar med beregningsgrunnlaget for dynamisk oppførsel.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse Systembeskrivelse for kontaktledningsutforming S20 (1990).
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon