TRV:00745

ID TRV:00745
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Minste tverrsnitt for eksisterende baner: Alle strekninger skal oppfylle minste tverrsnitt A-85 som vist i Figur: Minste tverrsnitt A-85.

I tillegg kan det kreves at ett eller flere av følgende minste tverrsnitt oppfylles:

  • A-96
  • A-96T
  • A-C
  • Brøyteprofil

For elektrifiserte spor skal også følgende profiler oppfylles

  • fritt profil for strømavtaker
  • minste tverrsnitt E
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at et visst rom rundt sporet er fritt for hindringer slik at man har den forutsatte klaring for framføring av tog.
Endringsartikler 520 2023 Endringsartikkel 3512
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Minste tverrsnitt for eksisterende baner