TRV:00747

ID TRV:00747
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Kurveutslag utenfor stasjonsområder: For nye baner utenom stasjonsområder skal alle breddemål i sirkelkurver, overgangskurver og på rettlinje i nærheten av kurver økes iht. Tabell: Breddeutvidelse utenom stasjonsområder for nye baner. Breddeutvidelsen tar hensyn til kurveutslag samt plass til dynamiske bevegelser. Mellomverdier interpoleres lineært og avrundes opp til nærmeste hele cm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre nødvendig plass for kurveutvidelse for framføring av tog.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Breddeutvidelse i sirkelkurver for nye baner