TRV:00750

ID TRV:00750
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Redusert kurveutslag for baner med kombitrafikk: Det betyr at for området høyere enn 3440 mm kan man regne med redusert kurveutslag for A-96. Dette er vist i Tabell: Redusert kurveutslag for A-96.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig rom langs sporet i kurver for framføring av tog.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Redusert kurveutslag