TRV:00761

ID TRV:00761
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Mål: Tverrsnitt E skal ha mål som angitt i Figur: Tverrsnitt E.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig plass til kontaktledningsanlegget over sporet.
Endringsartikler Endringsartikkel 1339
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Tverrsnitt E