TRV:00762

ID TRV:00762
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Komponenter: Innenfor tverrsnitt E skal det kun være komponenter som tilhører kontaktledningsanlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig plass til kontaktledningsanlegget over sporet.
Endringsartikler Endringsartikkel 1339
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Tverrsnitt E