TRV:00763

ID TRV:00763
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Ikke-elektrifiserte strekninger: På ikke-elektrifiserte strekninger bør konstruksjoner tilpasses til tverrsnitt E slik at eventuell framtidig elektrifisering ikke blir unødvendig kostbar.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig plass til kontaktledningsanlegget over sporet.
Endringsartikler Endringsartikkel 1339
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Tverrsnitt E