TRV:00765

ID TRV:00765
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Utenfor stasjonsområder, sidespor og de deler av hovedsporet som det er nødvendig å benytte for å utføre skifting på sidespor: Faste gjenstander (skilt, signaler, barduner o.l.) skal plasseres utenfor minste tverrsnitt.
  1. Utførelse: Avstanden til minste tverrsnitt skal minst tilfredsstille sportoleranser gitt i Tabell: Sportoleranser.
  2. Unntak: Ved plassering av gjenstander med lavere høyde over sporplan enn 1120 mm, kan toleransen for baksing reduseres til 30 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig plass sideveis og i høyden rundt sporet for fremtidig vedlikehold av sporgeometrien.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Master og andre gjenstander ved siden av sporet