TRV:00772

ID TRV:00772
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Normalprofil for tunneler: Normalprofilene skal tilpasses det enkelte prosjekt.
Ved utforming av nødvendig tverrsnitt for tunnelprofilet er følgende forhold bestemmende:
  • Krav til minste tverrsnitt
  • Plassbehov for kontaktledning
  • Plassbehov pga. sikkerhetskrav
  • Plassbehov pga. komfort, og trykk- og sugkrefter, se Laster
  • Plassbehov pga. ev. andre konstruksjoner/installasjoner
Følgende parametere er styrende for utforming av profil:
  • Hastighet
  • Rullende materiell
  • Tunnelens lengde
  • Komfortkriterier
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at tunnelen får et nødvendig stort tverrsnitt slik at funksjonskravene til tunnelen blir oppfylt i hele tunnelens livsløp.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Normalprofil for tunneler