TRV:00776

ID TRV:00776
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Radioutstyr: Plassering av radioutstyr (repeatere) for GSM-R og MIT er behandlet i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at radioutstyret ikke kommer i konflikt med minste tverrsnitt og at det får en hensiktsmessig plassering.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Normalprofil for tunneler