TRV:00780

ID TRV:00780
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Normalprofil under overgangsbruer: For overgangsbruer skal Bruer/Prosjektering_og_bygging/Overgangsbruer anvendes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at riktige profilkrav anvendes for overgangsbruer.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Normalprofil ved byggverk over sporet