TRV:00783

ID TRV:00783
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg f
Kravtype
Kravtekst c) Hengetråd: Det skal benyttes hengetråd type DIN 43138 - BzII - 10 ✕ 49.
  1. Utførelse: Avstanden mellom to hengetråder skal for kjørbare spennlengder ikke overskride 11 meter.
  2. Utførelse: Den korteste hengetråden, inklusive klemmer, skal ikke være kortere enn 300 mm.
  3. Utførelse: Hengetråder skal være strømfaste unntatt der de er festet i siste spennlengde før avspenning.
  4. Utførelse: Hengetråder skal utføres som vist i EH-707243-000, EH-707470-000 og EH-012024-000.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon