TRV:00786

ID TRV:00786
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg f
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Kontakttråd: Kontakttråden skal ha en nominell innspenningskraft på 7,06 kN.
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav
Kravhensikt Skal sikre at kontakttråden er i samsvar med beregningsgrunnlaget for dynamisk oppførsel.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse Systembeskrivelse for kontaktledningsutforming S20 (1990).

Contact Lines for Electrick Railways (Kiesseling & all) 3rd edition.

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon