TRV:00787

ID TRV:00787
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg f
Kravtype
Kravtekst b) Bæreline: Bærelina skal ha en nominell innspenningskraft på 7,06 kN.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon