TRV:00791

ID TRV:00791
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg f
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Elastisitet: Beregnet maksimal elastisitet ved 75 m spennlengde er 1,3 mm/N.
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav
Kravhensikt Skal sikre at kontaktledningsutformingen er i samsvar med beregningsgrunnlaget for dynamisk oppførsel.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse Systembeskrivelse for kontaktledningsutforming S20 (1990).

Contact Lines for Electrick Railways (Kiesseling & all) 3rd edition.

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon