TRV:00803

ID TRV:00803
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg g
Kravtype
Kravtekst b) Elastisitet: Beregnet maksimal elastisitet ved 75 m spennlengde er 1,3 mm/N.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon