TRV:00827

ID TRV:00827
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Traubunnen skal kontrolleres etter følgende punkter:
  • Geometri, dvs. høyde, bredde og tverrfall
  • Filtermaterialer og fiberduk
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon