TRV:00831

ID TRV:00831
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Fiberduk kan helt erstatte grusfilteret
  • på ikke trafikkbelastede områder, f.eks. i drensgrøfter
  • ved erosjonssikring av skråninger
  • under trafikkbelastninger ved relative tørre forhold
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon