TRV:00833

ID TRV:00833
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Vevde duker skal ikke anvendes til filterformål, men sterke utgaver kan anvendes som jordarmering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon