TRV:00835

ID TRV:00835
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Fiberduk kan brukes som et supplement til mineralske filtermaterialer, ev. i kombinasjon med geonett
  • sammen med minimum 200 mm filterlag av grus
  • under steinfyllinger bestående av subusholdig sprengstein
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon