TRV:00843

ID TRV:00843
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Forsterkningslaget skal kontrolleres etter følgende punkter:
 • Materialer
  • visuell mottakskontroll (gradering, maks. steinstørrelse, bergart)
  • siktekurver (maks. kornstørrelse, finstoffinnhold) pr. 2000 m³ utlagt masse
  • bergart
 • Komprimering/lagtykkelse
  • utlagt tykkelse pr. lag
  • separasjon/filter
  • antall overfarter
  • totale lagtykkelser
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon