TRV:00847

ID TRV:00847
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Steinmaterialene skal være velgraderte, med korngraderingstall Cu=d60/d10 ≥ 15.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon