TRV:00850

ID TRV:00850
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Maskinkult uten sand/grus-fraksjon skal ikke brukes i forsterkningslaget av frosttekniske årsaker.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon