TRV:00853

ID TRV:00853
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Lettklinker og skumglass skal dekkes med forsterkningslag av sprengstein iht. Figur: Prinsipp. Lett fylling.. Se for øvrig kapittel 8 Stabilitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon