TRV:00867

ID TRV:00867
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Frostmotstanden beregnes for den aktuelle underbygning. Dersom sålen ligger høyere enn dimensjonert frostdybde, skal stillestående vann i groper dreneres ut. Alternativt kan gropen støpes ut.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon