TRV:00874

ID TRV:00874
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) I fylling skal det benyttes friksjonsmasser, men utover dette kan det etter visse retningslinjer anvendes
  1. Unntak: Etter visse retningslinjer kan det benyttes alle jordarter som ikke klassifiseres som leire, siltig leire, leirig silt og organisk jord
  2. Unntak: Etter visse retningslinjer kan det benyttes tørrskorpeleire sammen med drenslag
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon