TRV:00875

ID TRV:00875
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Fyllingsskråningen opp til 0,5 m under formasjonsplanet (FP), målt vertikalt, skal tildekkes som beskrevet i Tetting_av_sideskråninger_og_etablering_av_grasdekke.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon