TRV:00878

ID TRV:00878
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Maksimal steinstørrelse skal ikke overstige 2/3 av lagtykkelsen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon