TRV:00882

ID TRV:00882
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Leiren skal utlegges i 0,2 m tykke lag og komprimeres til en homogen masse med minst mulig luftinnhold.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon