TRV:00883

ID TRV:00883
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) For hvert 1,4 m leirlag skal det legges drenerende sandlag med tykkelse = 0,2 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon