TRV:00896

ID TRV:00896
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Traubunnen skal planeres og anlegges med 3 % tverrfall slik at vannansamlinger unngås.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon