TRV:00897

ID TRV:00897
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Skjæringen skal utføres med sideskråning tilpasset jordartstype, skjærstyrke, grunnvannsforhold og terreng.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon