TRV:00907

ID TRV:00907
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) I fjellskjæringer skal det foretas kontinuerlig dypsprengning (undersprengning) til frostsikker dybde under sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon