TRV:00908

ID TRV:00908
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Dypsprengning skal utføres slik at den blir dypest ut mot grøftesiden, tverrfall ca. 1:20.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon