TRV:00916

ID TRV:00916
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Leire, jord eller grasdekke skal etableres opp til 0,5 m under formasjonsplanet (FP), målt vertikalt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon