TRV:00936

ID TRV:00936
Bok 540
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst b) Seksjonering av lastespor, m.v.: Det skal være mulig å frakoble spenningen og jorde kontaktledningen for lastespor og sidespor.
  1. Utførelse: Frakobling av spenning og jording av kontaktledning skal utføres ved hjelp av 🔗 jordingsbryter.
  2. Utførelse: Seksjoneringen skal utføres med seksjonsisolatorer.
  3. Utførelse: Seksjonsisolator skal plasseres minst 2,5 m utenfor 🔗 sporets middel mot nabospor.
  4. Utførelse: Seksjonsisolator skal der hvor det er 🔗 sporsperre moteres minst 5,5 m utenfor denne.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Seksjonering ved hensettingsområder og lastespor