TRV:00942

ID TRV:00942
Bok 540
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Kontaktledning inn i lokomotivstall: Kontaktledning som føres inn i lokomotivstall/servicehall skal ha 🔗 beskyttelsesseksjon og 🔗 jordingsbryter.
 1. Utførelse: Beskyttelsesseksjonen skal utføres med to seksjonsisolatrorer.
 2. Utførelse: Ved beskyttelsesseksjon skal det benyttes en to-polet bryter hvor den ene polen utrustes med jordingsbryter.
  1. Utførelse: To-polet bryter bør være utrustet med lokal motorbetjening.
 3. Utførelse: Jordingsbryteren skal normalt ligge i jordet stilling.
 4. Utførelse: Denne beskyttelsesseksjon skal, hvis ikke annet er bestemt, være 10–20 m lang.
  1. Betingelse: Prosjektering av beskyttelsesseksjonen skal sikre funksjonell utnyttelse av utenforliggende område og samtidig sikre arbeidsområdet på en hensiktsmessig måte.
  2. Verifisering: Beskyttelsesseksjonens utforming skal avklares med anleggseier.
 5. Utførelse: Beskyttelsesseksjonen skal koples til den ikke jordede bryterpolen, ledningen som fører inn i arbeidsområdet (hallen) skal kobles til den jordede bryterpolen. Se 🔗 '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'
 6. Utførelse: På spor hvor det kan kjøres inn i lokomotivstallen/servicehallen fra begge ender skal det være beskyttelsesseksjon ved hver ende tilkoplet samme bryter. Se 🔗 '"`UNIQ--xr-00000001-QINU`"'
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Seksjonering, Seksjonering ved lokomotivstaller