TRV:00953

ID TRV:00953
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Termisk dimensjonering: Kriteriene i krav TRV:00952 skal overholdes ved maksimal og minimal ledertemperatur.
  1. Utførelse: Maksimal ledertemperatur skal defineres ved prosjektering.
    1. Det bør tilstrebes å sette temperaturen lik den høyest tillatte driftstemperaturen for lederen, som angitt av leverandøren av lederen eller i europeisk standard for aktuell leder.
    2. Der det er tilstrekkelig termisk reserve kan en lavere maksimal ledertemperatur defineres for å oppnå lavere pilhøyde. Det skal da redegjøres for konsekvensen for strømføringsevnen til lederen og for den elektriske utformingen.
    3. Krav til avstander til omgivelsene gjelder inntil maksimal driftstemperatur. Det skal redegjøres for hvorvidt ytterligere temperaturøkning som følge av kortslutning vil gi en pilhøyde som medfører personfare eller fare for driftsavbrudd. Det skal eventuelt vurderes om det må gjennomføres tiltak for å håndtere risikoen dette medfører.
    4. Merk: Utenfor publikumsområder vurderes en kortvarig redusert avstand til omgivelsene som følge av ekstra oppvarming etter kortslutning som en akseptabel risiko.
  2. Utførelse: Minimal ledertemperatur skal settes lik minimal omgivelsestemperatur på stedet, i henhold til strekningens definerte 🔗 prosjekteringsforutsetninger.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sørge for at kriteriene for personsikkerhet i krav TRV:00952 overholdes ved maksimal og minimal ledertemperatur.
Relatert krav TRV:00952
Opprettet 2020/07/08
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Andre elektriske ledere#Luftledning