TRV:00965

ID TRV:00965
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Dimensjonering: Konstruksjoner skal dimensjoneres i henhold til Eurokodekravene angitt i EN 50119.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sørge for at prosjektering følger EN 50119
Relatert krav
Opprettet
Referanse EN 50119
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Fundamenter, master og åk#Dimensjoneringskriterier