TRV:00966

ID TRV:00966
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Dimensjonering for mekanisk svikt: Konstruksjoner skal dimensjoneres for påkjenninger som medfører svikt i konstruksjonen med en returtid på mist 50 år.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at konstruksjoner dimensjoneres for å vare i 50 år uten svikt
Relatert krav
Opprettet 2020/07/08
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Fundamenter, master og åk#Dimensjoneringskriterier