TRV:00968

ID TRV:00968
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Totalforskyvning grunnet miljølaster: Den totale forskyvning av kontakttråd forårsaket av forskyving og utbøying av mast (inkl. utligger ) og fundament grunnet miljølaster skal ikke overstige 63 mm horisontalt i forhold til sporplanet i kontakttrådhøyde.
  1. Utførelse: For beregning av miljølaster skal det legges til grunn en returtid på 10 år, da dette er tilstrekkelig for midlertidige driftsavbrudd.
  2. Utførelse: Forskyvning grunnet utbøying av mast (inkl. utligger) grunnet miljølaster kan begrenses til 18 mm horisontalt i forhold til sporplanet i kontakttrådhøyde.
  3. Utførelse: Forskyvning grunnet utbøying av fundament grunnet miljølaster kan begrenses til 45 mm horisontalt i forhold til sporplanet i kontakttrådhøyde.
  4. Unntak: Forskyvning grunnet utbøying av mast og fundament ved miljølaster kan vurderes individuelt, men skal ikke overskride maksimalverdien på 63 mm horisontalt i forhold til sporplanet i kontakttrådhøyde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for kontinuerlig riktig kontakt mellom pantograf og kontaktledning
Relatert krav
Opprettet 2020/07/08
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Fundamenter, master og åk#Dimensjoneringskriterier