TRV:00970

ID TRV:00970
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Mastetyper: Ved nybygging, oppgradering og fornyelse av kontaktledningsanlegg skal det brukes stålmaster/aluminiumsmaster i henhold til Tabell:Mastetyper.
  1. Utførelse: På en sammenhengende friluftstrekning bør det brukes enten gittermaster (B eller H) eller bjelkemaster (HEB eller HEM).
  2. Vurdering: Valg av mastetype skal tas på bakgrunn av belastning på masta og kostnader.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt At det benyttes master som er dimensjonert til å tåle de belastninger de blir utsatt for både med hensyn til statiske og dynamiske laster og miljølaster som vind, snø og is.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515, 540 2020 Endringsartikkel 2698
Relatert krav
Opprettet 2020/09/04
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Fundamenter, master og åk#Mastetype og dimensjonering