TRV:00970

ID TRV:00970
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Mastetyper: Ved nybygging, oppgradering og fornyelse av kontaktledningsanlegg skal det brukes stålmaster/aluminiumsmaster i henhold til '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
  1. Utførelse: På en sammenhengende friluftstrekning bør det brukes enten gittermaster (B eller H) eller bjelkemaster (HEB eller HEM).
  2. Vurdering: Valg av mastetype skal tas på bakgrunn av belastning på masta og kostnader.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt At det benyttes master som er dimensjonert til å tåle de belastninger de blir utsatt for både med hensyn på statiske og dynamiske laster samt miljølaster som som vid og snø/is.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515, 540 2020 Endringsartikkel 2698
Relatert krav
Opprettet 2020/09/04
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Fundamenter, master og åk#Mastetype og dimensjonering