TRV:00973

ID TRV:00973
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Intensjonskrav
Kravtekst Heising med kran: Heising med kraner i nærhet av høyspent anlegg er farlig og skal ikke foretas uten at masten er styrt med hjelpetau eller lignende.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for sikker heising med kran i nærheten av høyspentanlegg.
Relatert krav
Opprettet 2020/07/08
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Fundamenter, master og åk#Mastetype og dimensjonering