TRV:00973

ID TRV:00973
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Intensjonskrav
Kravtekst d) Heising med kran: Heising med kraner i nærhet av høyspent anlegg er farlig og skal ikke foretas uten at masten er styrt med hjelpetau eller lignende.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Mastetype og dimensjonering