TRV:00975

ID TRV:00975
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst f) Felles master: Det skal ikke benyttes felles eller midstilte master for flere spor i hovedspor og togspor.
  1. Unntak: Master for åk vil betjene flere spor.
  2. Unntak: På eksisterende anlegg kan felles mast for flere spor byttes en-til-en etter en teknisk-økonomisk vurdering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Mastetype og dimensjonering